เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Galleryพี่อุ้มจุ้ย

พี่ไข่มุก

พี่ไก่
พี่เบ้น


พี่พิม

พี่ตุ๊กตา

พี่เดียร์

พี่เอิร์น

พี่อ้อแอ้

พี่ชาติ

พี่เหน่ง

พี่หลุยส์

พี่โอ๊ต

พี่ดิว

พี่โฟร์ท

พี่ออดี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น